top
Address:

Keiji Takeuchi

Via Giuseppe Ripamonti 15
20136 Milan
Italy

T: +39 02 366 96624

www.keijitakeuchi.com
info@keijitakeuchi.com

Products by Keiji Takeuchi